پیش‌بینی درست…

خاطرۀ آقای  افضلی: درباره شهید  کامران  (عباس)  علی‌حسین‌زاده     اواسط بهار سال 1365 بود. ماموریت پدافندی مان در فاو که تمام شد، خط را تحویل دادیم و رفتیم دوکوهه تا بعد از 45 روز برویم مرخصی. *** چند روزی را در دوکوهه بودیم. تجهیزات را تحویل دادیم، ساک هایمان را گرفتیم و آماده ی رفتن به شهر شدیم. تعدادی از بچه ها در راه آهن اندیمشک منتظر آمدن قطار بودند و ما هم در نوبت که یکدفعه فرمانده گردان؛ حاج حمید تقی زاده، بچه ها را صدا زد به حسینیه!...   فرمانده گفت اعل...
Read More

عملیات سیدالشهداء علیه السلام

در شب 10/2/65، خبر حمله عراق به فکه و آماده‌باش برای پاسخگویی به حمله دشمن در سطح تیپ، منتشر شد. در اواخر شب مسئولين گردان با بيدار كردن مسئولين گروهان‌ها و دسته‌ها و نيروهاي اصلي گردان موضوع آماده‌‌باش براي انجام عمليات را بازگو کرده که مورد استقبال افراد قرار گرفت. در اوايل صبح 11/2/65، تمامي نيروهاي تيپ سيدالشهدا در جريان ماموريت جديد قرار گرفتند و متعاقب آن تمامي مرخصي‌ها و تسويه‌حساب‌ها لغو گرديد. در پي آماده‌باش صادره کار تحويل مجدد ساک‌ها به تعاون آغاز شده و هم‌زمان با آن کار تجهيز و ت...
Read More