هر خانواده، هر مکان، یک قاب عکس شهید

شهید حاج قاسم سلیمانی:   باید همه مادرانی که عاطفه مادری دارند در ایران اسلامی خود را مادران شهید بدانند. من معتقدم هر ایرانی باید در خانه خود یک عکس شهید داشته باشد   و حس تعلق به شهید نباید در یک محدوده مشخص به نام خانواده شهید باقی بماند. اگر در ادارات دولتی یا خصوصی و هر مکان دیگر عکس شهید نباشد، یک بی معرفتی نسبت به شهداست.   شمال و جنوب تهران و ایران و همه کشور مدیون شهدا هستند و شهیدان خود را برای تمامی ایرانی ها فدا کردند.     سخنان شهید ...
Read More