اگر مجروح شوید…

خاطره حاج مجتبی شوشتری از مرحوم عدنان اوغر در مرحله تکمیلی عملیات کربلای ۵ ،بعد از آنکه حمله دشمن بعثی دفع شد، به همراه شهید علی کوثری، در یکی از سنگرهای سمت چپ خاکریز مقطعی، مستقر شدیم. بعد از آنهمه سختی، دلی از عزا درآوردیم و دوتایی ۸ کنسرو تن ماهی و دو کنسرو تن گوجه خوردیم!... درست در همان لحظه، عدنان اوغر که از آنجا رد می شد، ما را دید. اسلحه اش را درآورد و گفت: شما دو تا! اگر از سنگر بیرون بیایید، خودم با تیر میزنمتان! با این همه تن ماهی که خوردید، اگر مجروح شوید، منطقه را به گن...
Read More

اللهم اشف کل مریض

این روزها که آغاز پاییز را جشن می گیریم و خرسندیم برای شنیدن صدای خش خش برگهای درختان همرزمانمان در بستر بیماری هستند و نیازمند دعا   دست دعا برمی داریم برای عزیزان همسنگر و همرزممان اکبر اسماعیلی مجتبی شوشتری محمد زارع عباس افشار دوست عدنان اوغر             اللهم اشف کل مریض   و سلامتی این عزیزان را از خداوند متعال، خواهانیم
Read More