ضد استرس!

شهید جواد رهبر دهقان به روایتِ مجید ایزدیار     یکی از بارزترین ویژگی‌های آقا جواد این بود که با بچه‌ها خودمانی و رفیق بود. پیش از عملیات والفجر 8 گردان علی اکبر مدتی را در اردوگاه کوثر مستقر بود. یک روز عصر دیدم بچه‌های گروهان جواد رهبر دهقان خیلی شادی می‌کنند!... بالا و پایین می‌پرند!... می‌گویند و می‌خندند!... تعجب کرده بودم، برایم سؤال پیش آمده بود که چرا آنها چنین می‌کنند؟!... با این حال، چیزی نگفتم... ولی جواد که انگار متوجه تعجبم شده بود، شب پیشم آمد و گفت: م...
Read More