مسابقه…

خاطره محمد امراللهی نیا درباره مرحوم حاج حسن ابراهیمی   یادش بخیر... در مقطعی از زمان، داخل گردان حضرت علی اکبر علیه السلام، مسابقات کشتی برگزار شد... من با مرحوم حسن ابراهیمی مسابقه داشتم. با آنکه از کشتی، چیز زیادی نمی دانستم، نمی دانم چه شد که توانستم او را ضربه فنی کنم!   حالا که خوب فکر می کنم، با خود می اندیشم که شاید او به تأسی از پوریای ولی و شهید ابراهیم هادی، تعمدا خواست که من برنده شوم!... چون در کشتی بعد، تا خواستم بجنبم و حرکتی کنم، ضربه فنی شدم!...
Read More