مصاحبه با برادر محمد شاکری

این مصاحبه به همت جانباز علیرضا نوروزی انجام شده است. ۱ - قبل از حضور در جبهه به چه کاری مشغول بوده اید؟  دانش آموز کلاس اول دبیرستان بودم.   ۲-  اولین اعزام شما از کدام شهر، پایگاه و منطقه (سپاه یا بسیج) صورت گرفته است؟ تهران - پایگاه سیدالشهدا (اسلامشهر) - بسیجی   ۳- اعزامهای شما در چه تاریخی و به کدام لشکر و منطقه عملیاتی بوده است؟ سال 1364 : تیپ 110خاتم الانبیاء - منطقه غرب سال 1365 و 1366 : لشکر 10حضرت سیدالشهدا(ع) - واحد مخابرات گردان حضرت علی ...
Read More