سیمی که همیشه وصل است!…

رزمندگان مخابرات گردان گردان علی اکبر (لشکر 10 سیدالشهدا)، در جهت افزایش دوستی ها و صمیمیت ها دور هم جمع می گردند و خاطراتِ دورانِ حماسه و ایثار را یادآور می شوند. این دورهمی‌ها هر بار به میزبانی یک نفر از همرزمان، برگزار می شود. در برنامه های دورهمی، یکنفر مادرخرج می شود و تدارک پذیرایی را می بیند. در نهایت، هزینه تقسیم بر تعداد می شود و به همین راحتی، یک روز خوش در کنار دوستان، رقم می خورد... تا کنون دو برنامه دورهمی برگزار شده است. دورهمی اول در منزل دکتر حسن شاکری در ورامین برگ...
Read More