فیلم معرفی شهید علی قربانی و مرحوم علی نیاکان

فیلمی که در آن شهید علی قربانی و مرحوم علی نیاکان، به مزاح خود را جابجا معرفی می کنند شهید علی قربانی می گوید: من علی نیاکان هستم و مرحوم علی نیاکان، می گوید: من علی قربانی هستم
Read More

آن دو علی!

مصاحبه با اقای محمدرضا اعوانی درباره شهید علی قربانی   من و علی از کودکی با هم دوست و همسایه بودیم و در ادامه با یکدیگر همرزم نیز شدیم. او رفاقت را در حق من تمام و پای مرا به جبهه باز کرد. علی بود که کارهایم را درست کرد و توانستم به لشکر 10 سیدالشهدا ، گردان علی اصغر بروم.   او که به شهادت رسید، من دو سه ماهی بود که از جبهه آمده بودم. خبر شهادتش، برایم سخت و سنگین بود. باورم نمی شد و رفیق شفیقم را از دست داده ام.   علی بسیار خوش اخلاق و شوخ بود. یکبار از...
Read More