مرگ اختیاری!

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی:   انسان می‌میرد، چه بخواهد و چه نخواهد!... شاه باشد می‌میرد، امپراطور باشد می‌میرد، عالم باشد می‌میرد... این یک  «مرگ اجباری»  است و 99 درصد از مردم به این شکل می‌میرند و تنها 1 درصد این توفیق را دارند که  «مرگ اختیاری»  را انتخاب کنند. شما جزء این گروه اندک هستید که راه شـــــهادت را انتخاب کرده‌اید.     سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی در جمع مدافعان حرم    
Read More