جنگ از راه دور!

خاطراتی از عملیات کربلای 5 به روایتِ حاج مهدی نصیری   هوای سرد... دلهای گرم... عملیات کربلای ۵ پیش رو بود… فرصت چندانی تا عملیات باقی نمانده بود. مشغول آموزش های سخت غواصی و آبی خاکی بودیم. بچه ها با تمام توان و تلاش خود و با روحیه بالا برای آمادگی عملیات و با اشتیاق بسیار آموزش می دیدند. می بایست با شرایط جنگی و محیط سخت مانند هوای سرد، باتلاق، فشار و امواج آب و سنگینی ادوات جنگی تمرین می کردیم. اما روحیه بالای بچه ها با توکل بر خدا شرایط سخت را آسان می کرد. با وجودی که هیچ...
Read More