نام‌ها و مرام‌ها

  فقط نامشان "حسین"  و  "ابوالفضل"  و  "عباس"  نبود بلکه مرامشان هم  "حسین گونه"  و  "عباس و ابوالفضل گونه"  بود... همانها که در عمل اقتدا کردند به شهیدان کربلا و با روی خونین به ملاقات اربابشان رفتند   بعضی که خود، نامشان را شبیه مولایشان کردند همچون  مهرداد  که نام حسین را برای خود برگزید  و شد شهید حسین جامد و همچون  کامران  که  نام عباس را انتخاب کرد  و شد شهید عباس علی‌حسین‌زاده   خوشا به سعادتشان...     در سالروز میلاد با سعادت اما...
Read More