ورزش در جبهه

خاطره محمود روشن (نویسنده) درباره شهید اصغر کریمی    درجبهه ورزش از اهمیت ویژه ای برخوردار بود چرا که رزمندگان به دلیل حضور در عملیات های سخت و سنگین و بعضا طولانی، باید از بدن هایی ورزیده، قوی و با استقامت برخوردار می بودند. به همین دلیل، انجام ورزش های عمومی و خاص (متناسب با نوع عملیات) به نوعی در برنامه روزمره آنها گنجانده می شد.     برخی از بچه‌ها آموزش‌های دفاع شخصی و کاراته و تکواندو و کونگ‌فو را دیده بودند و به سایر نیروها آموزش می‌دادند. شهید اصغر کریمی...
Read More