معرفی کتاب دفاع مقدس

به پیشنهاد و همت حاج سعید مومنی؛ رزمندۀ فعال گردان حضرت علی اکبر علیه السلام، بخش معرفی کتب مربوط به شهدا و رزمندگان این گردان در سایت قرار گرفت. کتاب اعزامی از شهر ری کتاب روزهای آفتابی کتاب برایم حافظ بگیر کتاب قصه های واقعی از مردان واقعی کتاب پشت خاکریز    
Read More