برمیگردم!

شهید سید علی محمد اعتصامی به روایتِ علی نریمانی   کشاورز بود و به همراه چند تا از هم ولایتی های باغدارش آمده بود جبهه. کم کم داشتیم می رفتیم برای عملیات بیت المقدس 2 در ارتفاعات شیخ قمیش. زمستان بود. در میاندواب که مستقر بودیم، یکروز آمد به چادرمان و گفت: من مرخصی می خواهم! همه با تعجب نگاهش کردند. یکی از فرمانده ها گفت: مرخصی؟!... الآن؟!... نمیشود که. الان دیگر همۀ مرخصی ها لغو شده. اما سید علی محمد اعتصامی پایش را کرده بود در یک کفش و می گفت: من حتما باید بروم. یا من، یا ی...
Read More