گاه شمار مردادماه

مردادماه سال 64 زمان شرح واقعه 20 مرداد 1364 برادران تقی‌زاده، رنجی، علی رضا آملی، رضا كیاپاشا و احمد رفاهی جزء اولین نفراتی بودند كه تا عاشورای سه در گردان حضور داشتند. 25 مرداد 1364 عملیات عاشورای سه شروع و با موفقیت پایان یافت و كادر حاضر گردان به كمك نیروهای طرح وعملیات تیپ اعزام شدند.   مردادماه سال 65 زمان شرح واقعه 12 مرداد 1365 نیروهای گردان از مرخصی به قلاجه برگشتند. (عملیات كربلای 1 : ارتفاعات قلاویزان)   مردادماه سال 66 ...
Read More