یک بغل گل…

بعضی ها آنقدر خوبند که در وصف نمی گنجد نمونه اش؛  «علی عیسایی» بی منت و بی مزد مهر می ورزد و عشق و خوبی را میان همرزمان و دوستانش می پراکند...     حاج علی عیسایی، بی آنکه کسی از او بخواهد، 30 سال است که با یک بغل گل، میهمان مراسم سالگرد شهدای گردان علی اکبر می شود و میهمان می کند همه را به شاخه ای گل به محبتی عمیق و مهری ماندگار...   تمام گل های زیبای عالم تقدیم تو باد مرد مهربان
Read More