فراخوان جمع آوری خاطراتی از شهید “علی قربانی”

رزمندگان محترم گردان حضرت علی اکبر   خادمان گردان در نظر دارند به یاری خداوند متعال، در شهریورماه 1399 یادواره ی مجازی دیگری، این بار در جهت بزرگداشت نام و یاد شهید بزرگوار «علی قربانی» در سایت گردان حضرت علی اکبر علیه السلام برگزار نمایند.   از کلیه کسانی که شناختی، ولو کم، از شهید علی قربانی دارند، درخواست می گردد اطلاعات، خاطرات یا عکس های مشترک خود با شهید را در اختیار خادمان گردان قرار دهند و در ثواب یاد شهدا شریک شوند.       با تشکر خ...
Read More

گزارش یادواره مجازی شهید جواد رهبر دهقان

  گزارش یادواره مجازی شهید جواد رهبر دهقان تیرماه 1399     به دنبال برگزاری یادواره های مجازی در سایت گردان حضرت علی اکبر صورت گرفت، در تیرماه 1399 نهمین یادواره ی مجازی نیز برگزار شد. یادواره ی مجازی نهم برای شهید جواد رهبر دهقان، در سالروز عملیات کربلای 1 و شهادت ایشان برگزار شد.     جهت برگزاری این یادواره:   در گام اول؛ صفحه ی اختصاصی شهید بزرگوار؛ جواد رهبر دهقان، در سایت گردان، با استفاده از جستجو در آرشیو و همچنین مراجعه ب...
Read More

فراخوان جمع آوری خاطراتی از شهید “جواد رهبر دهقان”

رزمندگان محترم گردان حضرت علی اکبر   خادمان گردان در نظر دارند به یاری خداوند متعال، در تیرماه 1399 یادواره ی مجازی دیگری، این بار در جهت بزرگداشت نام و یاد شهید بزرگوار «جواد رهبر دهقان» در سایت گردان حضرت علی اکبر علیه السلام برگزار نمایند.   از کلیه کسانی که شناختی، ولو کم، از شهید رهبر دهقان دارند، درخواست می گردد اطلاعات، خاطرات یا عکس های مشترک خود با شهید را در اختیار خادمان گردان قرار دهند و در ثواب یاد شهدا شریک شوند.         با...
Read More

گزارش یادواره مجازی شهید مسلم اسدی

  گزارش یادواره مجازی شهید مسلم اسدی فروردین 1399     به دنبال برگزاری یادواره های مجازی در سایت گردان حضرت علی اکبر صورت گرفت، در فروردین‌ماه 1399 هشتمین یادواره ی مجازی نیز برگزار شد. یادواره ی مجازی هشتم برای شهیدان محمدرضا و مسلم اسدی رازی، در سالروز عملیات کربلای 8 و شهادت ایشان برگزار شد.     جهت برگزاری این یادواره:   در گام اول؛ صفحه ی اختصاصی شهیدان بزرگوار؛ مسلم و محمدرضا، در سایت گردان، با استفاده از جستجو در آرشیو و ه...
Read More

در وصف نگنجد… (کلیپ مصاحبه)

کلیپ روایت بیسیم‌چی شهید مسلم اسدی (رضا تقی‌زاده) از یک روزِ به‌یادماندنی در عملیات کربلای 5 در وصف نگنجد... سردار حمید تقی زاده: «افراد مشابه مسلم را نمیتوان تبیین کرد؛ حس انسان نسبت به آنها قابل بیان و انتقال به دیگران نیست. بعضی آدم ها، مثل مسلم، در کلمات نمی گنجند... مثل معدنی که نیاز به حفاری و تلاش دارد، تبیین این شخصیت ها نیز سخت است... نقص از ماست که چنین انسان هایی را نمیتوانیم به درستی تعریف کنیم. ما نه صاحب سخن هستیم نه داستان سرا.
Read More