جانباز احمد فرحزادی

  زندگینامه جانباز سه روزه گردان هستند؛ چرا که سه روز پس از ورودشان به گردان در عملیات کربلای 5 شرکت کردند و در همین عملیات مجروح شدند. این جراحت منجر به قطع نخاع شدنشان شد. ایشان بعد از جنگ ادامه تحصیل دادند و در حال حاضر دکتری پزشکی هسته ای هستند.   آثار  
بیشتر

جانباز محمدتقی فرساد

  زندگینامه محمدتقی فرساد در سال ۶۳ به گردان علی اکبر (ع) پیوست و در جریان عملیات کربلای ۵ از ناحیه چشم مجروح شد. « … تقریبا ۳۵ سالم بود، کربلای ۵شلمچه غواص بودم. ساعت ده و نیم شب راه افتادیم رفتیم جلو و حدوداً یک و نیم-دو بود که رسیدیم خط. علی نعیمی و حمید جهانبخش هم باهام بودن، علی نعیمی مسئول دسته بود که همونجا شهید شد، حمید هم چشمش ترکش خورد. همون جا احساس کردم یه چیزی تو چشم منم رفت. همینطور توی لجن ها می رفتیم جلو. حمید گفت بیا یه کم استراحت کنیم خسته ام دیگه نا ندا...
بیشتر